Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ
Mediclaudo Oy
Jaakonkuja 1
60800 Ilmajoki
Y-tunnus: 3118230-2
privacy@mediclaudo.com

REKISTERIASIAT
Asiakaspalvelumme vastaa viipymättä rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

REKISTERIN NIMI
Mediclaudo Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yritys ja asema, yrityksen osoitetiedot.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA KÄYTTÖ
Henkilötietoja käytetään liiketoiminnallisiin tarkoituksiin, kuten asiakassuhteen hallintaan ja hoitoon, Mediclaudo Oy:n tuotteiden ja palvelujen myyntiin ja markkinointiin, sekä rekrytointiin.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN KESTO
Henkilötietoja käsitellään asiakassopimuksen voimassaolon ajan. Henkilötietoja säilytetään markkinointi- ja rekrytointitarkoituksiin lähtökohtaisesti kuusi (6) kuukautta, jonka jälkeen ne siirtyvät passiivirekisteriin, markkinoinnin kieltäneiden listalle tai ne poistetaan kokonaan.

REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteri koostetaan Mediclaudo Oy:n asiakastietojärjestelmästä sekä yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä. Potentiaalisten asiakkaiden rekisteritiedot on kerätty henkilön asemaa tai tehtäviä tai niiden hoitoa julkisyhteisössä tai elinkeinoelämässä kuvaavista yleisesti saatavissa olevista tiedoista ja/tai puhelimitse. Tietojen käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Uutiskirjeen tilanneet henkilöt ovat antaneet markkinointiluvan verkkosivuvierailun yhteydessä.

TIETOJEN LUOVUTUKSET
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tiedot voidaan valikoidusti tallentaa rekisterinpitäjän valitsemiin järjestelmiin, joiden palveluntarjoajat noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE
Mediclaudo Oy ei siirrä henkilötietoja EU-/ETA-alueen ulkopuolelle tai palveluntarjoajalla on Privacy Shield -sertifikaatti, joka osoittaa, että palveluntarjoaja noudattaa Euroopan unionin jäsenmaissa ja Sveitsissä asuvien henkilöiden tietojen keräämisessä, käytössä ja säilyttämisessä Yhdysvaltain kauppaministeriön, EU-maiden ja Sveitsin kanssa tekemiä Privacy Shield Frameworks ‑sopimuksia.

 

HENKILÖTIETOJEN OMISTAJAN OIKEUDET

TARKASTUSOIKEUS
Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä.

VASTUSTAMISOIKEUS
Asiakkaalla on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä.

SUORAMARKKINOINTIKIELTO
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

POISTO-OIKEUS
Yrityksellä ja luonnollisella henkilöllä on mahdollisuus ilman erillistä maksua kieltää yhteystiedon käyttö. Henkilötietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

VALITUSOIKEUS
Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina salasanan vaativissa järjestelmissä. Mediclaudo Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Tietoihin pääsevät käsiksi vain salassapitosopimukseen allekirjoittaneet henkilöt, jotka tarvitsevat pääsyn tietoihin työtehtävien hoitamiseksi.

SIVUSTON EVÄSTEET
Mediclaudo käyttää sivustollaan evästeitä (cookies). Kävijätiedon analysointiin käytetään Google Analyticsia ja Hotjar -ohjelmistoja. Niiden avulla seurataan sivun kävijämääriä ja käyttäytymistä sekä tietoa, millä sivuilla on vierailtu ja milloin.