Mediclaudo tuo turvallisuutta ja tehokkuutta sairaaloiden lääkejakeluun

Sijoita Mediclaudoon

Mediclaudo kasvaa ja kansainvälistyy. Tule mukaan rakentamaan lääkejakelun tulevaisuutta!​

TULEVAISUUDEN TAVOITTEET

1. Mediclaudo-ratkaisun kehittäminen proof of concept -vaiheeseen yhdessä asiakkaiden kanssa

2. Ohjelmiston kehittäminen potilaalle ja potilaan omaisille lääkejakelun seuraamiseen

3. Lääkinnällisten laitteiden CE-merkin kehittäminen

4. Liiketoimintamallin suunnittelu ja kehittäminen

5. Kasvun ja kansainvälistymisen suunnittelu

6. Tiimin rakentaminen ja rekrytoinnit

Mediclaudo Oy on kotimainen kasvuyritys, joka kehittää digitalisaatiota hyödyntäviä lääkejakeluratkaisuja sairaaloihin ja hoivakoteihin. Kasvavan liiketoimintamme keskiössä on lääkejakelun digitalisointi ja siihen liittyvän ohjelmistoliiketoiminnan kehittäminen, konseptointi ja kansainvälisen kasvu.

Lääkitysvirheet ovat suuri ongelma kaikkialla maailmassa. Mediclaudon kehittämällä tietojärjestelmällä ja laitteistolla pyritään seuraamaan aukottomasti lääkkeen matkaa apteekista sen oikeaan käyttöpaikkaan, aina potilaalle asti. Liiketoimintamme tavoitteena on tarjota aukoton lääkejakelun prosessi apteekista potilaalle, sisältäen sekä ohjelmisto- että laitteistoratkaisut.

Tavoittelemme merkittävää osaa lääkejakeluautomaation markkinoista. Arviomme mukaan lääkehuollon automaatioon liittyvät investoinnit muodostavat kansainvälisesti 1–2 % sairaaloiden uudistamisbudjeteista.

Vuonna 2022 keräsimme noin 500 000 euron rahoituksen, johon kuuluu Mediclaudolle myönnetty 280 000 euron arvoinen Business Finlandin hanke ajalle 01.09.2022 – 30.10.2023. Hanke luo edellytyksiä yrityksen liiketoiminnan kansainvälistymiselle ja kiihdyttää Mediclaudon tuotekehitystä merkittävästi. Hankeaikana tehdään yhteiskehittämistä ja pilottikokeiluita valittujen suomalaisten ja kansainvälisten asiakkaiden kanssa.

Seuraava rahoituskierros avataan vuoden 2023 aikana. Mikäli olet kiinnostunut keskustelemaan sijoittamisesta Mediclaudoon, ota yhteyttä!

Jussi Eväsoja
Toimitusjohtaja
jussi.evasoja(at)mediclaudo.com
+358 44 012 6990

Yhtiön liikevaihdon kehitys ja kasvunäkymät

Yhtiöllä on suuri ja kasvava markkinapotentiaali. Olemassa olevat asiakkaat, jo saavutetut avainasiakkuudet sekä kansainvälistyminen luovat hyvän pohjan tulevalle liikevaihtotavoitteelle.

Kahden viimeisen tilikauden aikana yritys on keskittynyt Mediclaudo-ratkaisujen kehittämiseen yhdessä pilot-asiakkaiden kanssa.

Liikevaihto vuonna 2021 oli 36 024,50 euroa, joka on syntynyt Mediclaudo-ratkaisujen pilotoinnista asiakkaiden kanssa. Vuonna 2020 liikevaihto oli 13 710,00 euroa. Tilikauden tulos vuonna 2021 oli 2 110,76 euroa ja vuonna 2020 1 350,63 euroa. Yrityksen tilinpäätöstiedot ovat liitteenä sijoitusportaalissa.

Osakeanneilla kerättävän rahoituksen avulla pystymme saattamaan Mediclaudo-ratkaisun proof of concept -vaiheeseen yhdessä asiakkaiden kanssa, minkä jälkeen voidaan siirtyä asiakaspilottien myynnistä valmiiden ratkaisuiden myyntiin. Liikevaihdon odotetaan kasvavan vuonna 2023 noin 200 000,00 euroon ja jatkaen siitä kasvuaan vuoteen 2028 mennessä yli 8 100 000,00 euroon.

Lääkejakelumarkkinat kehittyvät ja kasvavat globaalisti merkittävästi tulevina vuosina. Olemme tunnistaneet merkittävää kiinnostusta Mediclaudon lääkejakeluratkaisuihin, ja tavoittelemme nopeaa liikevaihdon kasvua. Merkittävä liikevaihdon kasvu on toteutettavissa skaalattavan Mediclaudo-ohjelmiston avulla, jälleenmyyntikanavia rakentamalla sekä Mediclaudo-ohjelmiston lisensoinnilla.

Osakeannilla kerättävien varojen käyttötarkoitus

Tavoitteenamme on hakea Mediclaudon ratkaisujen kehittämiseen Business Finlandin tuotekehityslainaa. Rahoituskierroksilla kerättäviä varoja voidaan hyödynnetää tuotekehityslainan omarahoitusosuutena, jolloin tavoittelemme vähintään rahoituksen kaksinkertaistamista Business Finlandin lainarahoituksella. Mahdollinen lainarahoitus ei vaikuta osakemäärään, vaan sen tarkoitus on mahdollistaa operatiivisen toiminnan voimakas kehittäminen.

Seuraava rahoituskierros avataan vuoden 2023 aikana, jolloin tulemme hakemaan useamman miljoonan euron kokonaisrahoitusta markkinoille menemiseen, tuotteen lanseeraukseen ja skaalautuvan myynnin kehittämiseen. Tavoitteena on, että yrityksen valuaatio on tuolloin 3-5 kertainen nykyiseen valuaatioon.

Exit-skenaariot

Mahdollisuus toteuttaa exit 5-10 vuoden sisällä on suuri. Toimialalla tapahtuu tyypillisesti hyvin paljon yrityskauppoja ja kauppahinnat ovat merkittäviä. Yhtiön johdolla, hallituksella sekä pääomistajilla on vahvaa osaamista ja kokemusta aikaisemmista yrityskaupoista. Mahdollisia exit-skenaarioita voivat olla esimerkiksi listautuminen pörssiin tai myynti suuryritykselle, jonka strategiaa ollaan laajentamassa terveysteknologian alalle tai jonka nykyiselle toiminnalle Mediclaudon osaaminen ja tuotteet tuovat synergiaa tai muuta etua.