Mediclaudo tuo turvallisuutta ja tehokkuutta sairaaloiden lääkejakeluun

Räätälöidyt ohjelmisto- ja laitteistoratkaisut

Mediclaudo platformia ja laitteistoja voidaan soveltaa lääkejakelun lisäksi muuhun logistiikkaan ja älykkäisiin säilytysjärjestelmiin

Mediclaudon toiminnan ytimessä ovat digitaaliset jakeluratkaisut. Kehitämme digitalisaatiota hyödyntäviä lääkejakeluratkaisuja sairaaloihin ja hoivakoteihin. Liiketoimintamme keskiössä on tarjota aukoton lääkejakelun prosessi apteekista potilaalle, sisältäen sekä ohjelmisto- että laitteistoratkaisut tähän tarpeeseen.

Älylääkevaunun ja muiden Mediclaudo tuotteiden toiminnallisuus perustuu kehittämäämme Mediclaudo platformiin. Platformia voidaan soveltaa lääkejakelun lisäksi muuhun logistiikkaan ja älykkäisiin säilytysjärjestelmiin, asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Mediclaudo platform

Mediclaudo platform on älykäs sovellus, joka on räätälöitävissä erilaisiin sähköisillä lukoilla varustettuihin kiinteisiin ja liikuteltaviin logistiikka- ja säilytysratkaisuihin.

Innovatiivinen

käyttäjien tunnistaminen, seuranta ja käyttötapahtumien rekisteröinti

Pilvipohjainen

turvallinen ja ilman asennusta käyttöön otettava älykäs sovellus

Etähallittava

käyttäjähallinta verkon yli ja mahdollisuus hätäavaamiseen

Räätälöitävä

rajattomasti sovelluskohteita, myös muiden valmistajien sairaalakalusteissa

Mediclaudo platformin innovatiiviset käyttökohteet