Mediclaudo tuo turvallisuutta ja tehokkuutta sairaaloiden lääkejakeluun

Mediclaudon innovatiiviset lääkejakeluratkaisut

Edistämme potilasturvallisuutta digitaalisilla lääkejakeluratkaisuilla. Vapautamme sairaanhoitajien resursseja tärkeimpään: hoitotyöhön ja potilaan kohtaamiseen.

Mediclaudo Oy on kotimainen kasvuyritys, joka kehittää digitalisaatiota hyödyntäviä lääkejakeluratkaisuja sairaaloihin ja hoivakoteihin. Haemme nyt rahoitusta uuden ohjelmistoliiketoiminnan kehittämiseen, konseptointiin ja kansainvälisen kasvun suunnitteluun. Kasvavan liiketoimintamme keskiössä on lääkejakelun digitalisointi.

Lääkitysvirheet ovat suuri ongelma kaikkialla maailmassa. Kehitettävällä Mediclaudon tietojärjestelmällä ja laitteistolla pyritään seuraamaan aukottomasti lääkkeen matkaa apteekista sen oikeaan käyttöpaikkaan, aina potilaalle asti. Liiketoimintamme tavoitteena on tarjota aukoton lääkejakelun prosessi apteekista potilaalle, sisältäen sekä ohjelmisto- että laitteistoratkaisut tähän tarpeeseen.

Mediclaudon strategia

Mediclaudo Oy tavoittelee merkittävää osaa lääkejakeluautomaation markkinasta. Yhtiön arvion mukaan lääkehuollon automaatioon liittyvät investoinnit muodostavat kansainvälisesti 1-2 % sairaaloiden uudistamisbudjeteista.

Mediclaudon strategian ytimessä on keskittyä lääkejakeluun siinä vaiheessa, jossa lääke kulkee apteekista loppuasiakkaalle eli lääkkeen saavalle potilaalle. Tavoitteemme on tehdä tästä lääkejakeluprosessista asianomaisille (hoitohenkilökunta, potilas, tarvittaessa omaiset) aukoton, läpinäkyvä ja täysin seurattava.

Mediclaudo platform

Mediclaudo Platform on älykäs sovellus, joka on räätälöitävissä erilaisiin sähköisillä lukoilla varustettuihin kiinteisiin ja liikuteltaviin logistiikka- ja säilytysratkaisuihin.

Innovatiivinen

käyttäjien tunnistaminen, seuranta ja käyttötapahtumien rekisteröinti

Pilvipohjainen

turvallinen ja ilman asennusta käyttöön otettava älykäs sovellus

Etähallittava

käyttäjähallinta verkon yli ja mahdollisuus hätäavaamiseen

Räätälöitävä

rajattomasti sovelluskohteita, myös muiden valmistajien sairaalakalusteissa

Mediclaudo platformin innovatiiviset käyttökohteet