Mediclaudo tuo turvallisuutta ja tehokkuutta sairaaloiden lääkejakeluun