Mediclaudo - turvallinen ja tehokas sairaalalogistiikka ja lääkejakelu
Puolen miljoonan euron rahoitus Mediclaudon tuotekehitykseen
Categories: News

Mediclaudo Oyn keräämä rahoitus on nyt noin 500.000 euroa, josta uusimpana Mediclaudolle myönnetty 280 000 euron arvoinen Business Finlandin hanke ajalle 01.09.2022 – 30.10.2023. Hanke luo edellytyksiä yrityksen liiketoiminnan kansainvälistymiselle ja sillä mahdollistetaan kokoaikaisen, liiketoiminnan kehityksestä vastaavan projektipäällikön rekrytointi. Rahoitus kiihdyttää Mediclaudon tuotekehitystä merkittävästi.  

Investoinnin avulla nopeutetaan tuotekehitystä ja vauhditetaan kansainvälistä kasvua 

Tuotekehityshankkeen tavoitteena on laite- ja ohjelmistoprototyyppien kehitys sairaalaan ja hoivakotiin. Prototyypit mahdollistavat digitaalisen lääkejakelun sairaalassa sairaala-apteekista potilaalle ja hoitokodissa lääketoimituksesta hoitokotiin ja edelleen potilaalle. Hankeaikana tehdään yhteiskehittämistä ja pilottikokeiluita valittujen suomalaisten ja kansainvälisten asiakkaiden kanssa. 

Business Finlandin rahoitus mahdollistaa projektin sisällön laajentamisen liiketoimintaodotuksia parantavalla tavalla kansainvälisille markkinoille. Hanketta on jo aiemmin pohjustettu usean kansainvälisen, potentiaalisen asiakkaan haastatteluilla asiakastarpeiden ja vaatimusten selvittämiseksi. Hankkeen edetessä päivitämme Mediclaudon liiketoimintasuunnitelmaa sekä kasvun että kansainvälistymisen tavoitteiden osalta. Myös lääkinnällisten laitteiden CE-merkin saaminen vuonna 2023 on tavoitteemme. 

Share: