Mediclaudo tuo turvallisuutta ja tehokkuutta sairaaloiden lääkejakeluun

Turvallisuutta ja tehokkuutta sairaaloiden lääkejakeluun

Kehittämämme älylääkevaunu luo katkeamattoman digitaalisen lääkejakeluketjun, joka lisää potilasturvallisuutta ja hoitotyön tehokkuutta

"Suomalaisissa sairaaloissa ilmoitetuista potilasturvallisuutta vaarantavista tapahtumista noin 40 % liittyy lääkitysvirheisiin"

Lääkkölä & Poutanen 2015, Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin turvallisuusraportti

Mediclaudo Oy on kotimainen kasvuyritys, joka kehittää lääkejakeluratkaisuja sairaaloihin ja hoivakoteihin. Kasvavan liiketoimintamme keskiössä on lääkejakelun digitalisointi. Olemme tuoneet markkinoille älylääkevaunun, joka parantaa lääkejakelun turvallisuutta ja kustannustehokkuutta.

”Turvallinen, automatisoitu ja seurattavissa oleva lääkejakelu tehostaa toimintaa, poistaa inhimillisiä virheitä ja tuo kustannussäästöjä”

Lääkehävikki ja lääkitysvirheet ovat suuri ongelma kaikkialla maailmassa. Mediclaudon älylääkevaunun avulla pystytään tehostamaan lääkkeenjakeluprosessia, lisäämään lääkejakelun turvallisuutta ja vähentämään lääkehävikkiä.

Mediclaudon innovatiivisten tuotteiden avulla tuot turvallisuutta, tehokkuutta ja seurattavuutta koko lääkejakeluketjuun

Lääkejakelun oikea-aikaisuus

Lääkejakelun jäljitettävyys ja seuranta

Lääkejakelun turvallisuus

Lääkejakelun kustannustehokkuus

Lääkkeiden jakeluketjun seurattavuus

Lue viimeisimmät kuulumiset, uutiset ja artikkelit