Mediclaudo

Mediclaudo - turvallinen ja tehokas sairaalalogistiikka ja lääkejakelu

Mediclaudo mullistaa sairaalalogistiikkaa ja lääkehuoltoa

Mediclaudon älykkäät sairaalakalusteet tuovat turvallisuutta ja tehokkuutta sairaaloiden logistiikkaan ja lääkejakeluun.

"Sairaaloiden lääkkeenjakelun automatisointi vapauttaa sairaanhoitajien resursseja hoitotyöhön ja vähentää lääkehävikkiä"

Mediclaudo älyrullakko - turvallinen ja tehokas sairaalalogistiikka ja lääkejakelu

Älylääkevaunu on Mediclaudon ensimmäinen kaupallistettu sairaalalogistiikkaa automatisoiva tuote. Älylääkevaunu uudistaa sairaaloiden lääkelogistiikkaa, parantaen lääkehuollon turvallisuutta ja tehokkuutta automatisoinnin ja seurattavuuden avulla.

Älylääkevaunulla lääkkeiden siirtäminen apteekista osastoille ja edelleen potilaille saadaan suoritettua valvotusti. Lääkkeet toimitetaan lukitussa rullakossa, jonka käyttämistä seurataan digitaalisten sormenjälkien avulla. Lääkkeitä pääsevät käsittelemään vain ne henkilöt, joilla on siihen tarvittavat oikeudet.

Mediclaudon älylääkevaunu on integroitavissa henkilökorttien RFID-ominaisuuteen, ja sen käyttötapahtumat kirjautuvat digitaaliseen lokiin. Lääkevaunu sopii käytettäväksi automaattisten kuljetusrobottien kanssa. Mediclaudon älylääkevaunu on kehitetty yhdessä asiakkaan kanssa ja testattu sairaalaympäristössä.

"Turvallinen, automatisoitu ja seurattavissa oleva lääkejakelu ja sairaalalogistiikka tehostaa toimintaa, poistaa inhimillisiä virheitä ja tuo kustannussäästöjä"

Lääkejakelun oikea-aikaisuus

Oikeat lääkkeet oikeaan aikaan oikeassa paikassa

Lääkejakelun jäljitettävyys ja seuranta

Jakelutapahtumien dokumentointi, henkilöinti ja historiatiedot

Lääkejakelun turvallisuus

Lääkkeiden siirtäminen valvotusti apteekista osastoille ja potilaille

Lääkejakelun kustannustehokkuus

Lääkehävikin minimointi ja jakelun automatisointi  robotiikan avulla

Lääkkeiden jakeluketjun seurattavuus

Älyrullakon integroiminen sairaaloiden järjestelmiin

Lue viimeisimmät kuulumiset, uutiset ja artikkelit