Mediclaudo

Mediclaudo mullistaa sairaalalogistiikkaa ja lääkehuoltoa

Mediclaudon älykkäät sairaalakalusteet tuovat turvallisuutta ja tehokkuutta sairaaloiden logistiikkaan ja lääkejakeluun.

"Sairaaloiden lääkkeenjakelun automatisointi vapauttaa sairaanhoitajien resursseja hoitotyöhön ja vähentää lääkehävikkiä"

Mediclaudo älyrullakko - turvallinen ja tehokas sairaalalogistiikka ja lääkejakelu

Älylääkevaunu on Mediclaudon ensimmäinen kaupallistettu sairaalalogistiikkaa automatisoiva tuote. Älylääkevaunu uudistaa sairaaloiden lääkelogistiikkaa, parantaen lääkehuollon turvallisuutta ja tehokkuutta automatisoinnin ja seurattavuuden avulla.

Älylääkevaunulla lääkkeiden siirtäminen apteekista osastoille ja edelleen potilaille saadaan suoritettua valvotusti. Lääkkeet toimitetaan lukitussa rullakossa, jonka käyttämistä seurataan digitaalisten sormenjälkien avulla. Lääkkeitä pääsevät käsittelemään vain ne henkilöt, joilla on siihen tarvittavat oikeudet.

Mediclaudon älylääkevaunu on integroitavissa henkilökorttien RFID-ominaisuuteen, ja sen käyttötapahtumat kirjautuvat digitaaliseen lokiin. Lääkevaunu sopii käytettäväksi automaattisten kuljetusrobottien kanssa. Mediclaudon älylääkevaunu on kehitetty yhdessä asiakkaan kanssa ja testattu sairaalaympäristössä.

"Turvallinen, automatisoitu ja seurattavissa oleva lääkejakelu ja sairaalalogistiikka tehostaa toimintaa, poistaa inhimillisiä virheitä ja tuo kustannussäästöjä"

Lääkejakelun oikea-aikaisuus

Oikeat lääkkeet oikeaan aikaan oikeassa paikassa

Lääkejakelun jäljitettävyys ja seuranta

Jakelutapahtumien dokumentointi, henkilöinti ja historiatiedot

Lääkejakelun turvallisuus

Lääkkeiden siirtäminen valvotusti apteekista osastoille ja potilaille

Lääkejakelun kustannustehokkuus

Lääkehävikin minimointi ja jakelun automatisointi  robotiikan avulla

Lääkkeiden jakeluketjun seurattavuus

Älyrullakon integroiminen sairaaloiden järjestelmiin

Lue viimeisimmät kuulumiset, uutiset ja artikkelit

Mediclaudo mukana Virtuaalihackathonissa

Mediclaudo mukana Virtuaalihackathonissa

Mediclaudo on yksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston järjestämän Virtuaalihackathon innovointitapahtuman case-yrityksistä. Hackathonissa opiskelijat perehtyvät case-yritysten toimintaan sekä analysoivat ja pyrkivät kehittämään niiden digitaalisia ratkaisuja. Mediclaudon toimitusjohtaja Jussi Eväsoja pitää Hackathonia mielenkiintoisena ja innovatiivisena toimintamallina, ja yritys on mielellään mukana tapahtumassa. Mediclaudon sairaalakalusteissa hyödynnetään digitaalista platformia, jota voi soveltaa laajemmin ratkaisemaan muun muassa erilaisten logistiikkatuotteiden käyttäjähallintaan liittyviä haasteita. Mediclaudon näkökulmasta platformin skaalaaminen on aivan eri tavalla mahdollista, kuin fyysisen tuotteen, ja sen hyödyntämismahdollisuudet ovat laajat. Hackathoniin osallistuvilta opiskelijatiimeiltä toivotaankin uusia raikkaita ideoita ohjelmisto-platformin kehittämiseen ja jatkojalostamiseen. Virtuaalihackathon on osa Itämeren alueelle keskittyvät Interreg BSR-rahoitteisen InnoCAPE-hankkeen Hack4Industry 5.0-tapahtumasarjaa. Hackathonilla tavoitellaan konkreettista…

Lue lisää »
Uutiset