Mediclaudo tuo turvallisuutta ja tehokkuutta sairaaloiden lääkejakeluun

Turvallisuutta ja tehokkuutta sairaaloiden lääkejakeluun

Luomme katkeamattoman digitaalisen lääkejakeluketjun, joka lisää potilasturvallisuutta sekä hoitotyön tehokkuutta

"Suomalaisissa sairaaloissa ilmoitetuista potilasturvallisuutta vaarantavista tapahtumista noin 40 % liittyy lääkitysvirheisiin"

Lääkkölä & Poutanen 2015, Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin turvallisuusraportti

Mediclaudo Oy on kotimainen kasvuyritys, joka kehittää lääkejakeluratkaisuja sairaaloihin ja hoivakoteihin. Haemme nyt rahoitusta uuden ohjelmistoliiketoiminnan kehittämiseen, konseptointiin ja kansainvälisen kasvun suunnitteluun. Kasvavan liiketoimintamme keskiössä on lääkejakelun digitalisointi.

Lääkitysvirheet ovat suuri ongelma kaikkialla maailmassa. Mediclaudon kehittämällä tietojärjestelmällä ja laitteistolla pyritään seuraamaan aukottomasti lääkkeen matkaa apteekista sen oikeaan käyttöpaikkaan, eli aina potilaalle asti. Liiketoimintamme tavoitteena on tarjota aukoton lääkejakelun prosessi apteekista käyttäjälle (potilaalle), sisältäen sekä ohjelmisto- että laitteistoratkaisut tähän tarpeeseen.

"Turvallinen, automatisoitu ja seurattavissa oleva lääkejakelu tehostaa toimintaa, poistaa inhimillisiä virheitä ja tuo kustannussäästöjä"

Lääkejakelun oikea-aikaisuus

Lääkejakelun jäljitettävyys ja seuranta

Lääkejakelun turvallisuus

Lääkejakelun kustannustehokkuus

Lääkkeiden jakeluketjun seurattavuus

Lue viimeisimmät kuulumiset, uutiset ja artikkelit